Yleiset kilpailusäännöt

YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

1. Palkinnot

Kilpailun palkinnot tarjoaa yhteistyökumppani ja Radio Voima/Mediatalo ESA. Palkinnot arvotaan kampanjan aikana tai erikseen ilmoitettuna aikana, ja voittajille ilmoitetaan voitoista henkilökohtaisesti.
Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella, palkintoja ei jälleen lähetetä.
Yhteistyökumppani vastaa palkintojen toimituksesta ja mahdollisesta arpajaisverosta tai lahjaverosta ellei toisin sovita. Yhteistyökumppanin ja Mediatalo ESAn työntekijät perheineen eivät voi osallistua kilpailuihin. Kilpailut ovat aina voimassa kampanjan ajan.
Mikäli kilpailu perustuu tietoon/osaamiseen, palkinnot ovat veronalaista tuloa eli voittaja maksaa voittosummasta veroa oman veroprosenttinsa mukaan, jolloin voittajan tulee toimittaa palkkion maksamiseksi verokortti.
Osallistuessasi Mediatalo ESAn verkkopalvelussa olevaan kilpailuun noudatamme henkilötietolakiin perustuvia säännöksiä kerätessämme osallistumistietoja.

 

2. Osallistuminen

Mediatalo ESA ei ota vastuuta Radio Voiman taajuuskilpailuissa huonoista puhelinlinjoista, operaattorin hetkellisestä viasta tai ruuhkasta puhelinlinjoilla taajuuskilpailujen aikana.
Force majoure tilanteissa Mediatalo ESA ei ole vastuussa. Mikäli esimerkiksi konsertti, matka tai muu tapahtuma, johon osallistuja on voittanut liput peruuntuu Mediatalo ESAsta riippumattomista syistä, Mediatalo ESA ei ole vastuussa. Lippuja ei myöskään voi lunastaa rahana eikä Mediatalo ESA ole korvausvelvollinen voittajalle.
Jos kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkiksi VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena. Verkossa tapahtuvissa äänestyksissä tai määrä-äänestykseen perustuvissa kilpailuissa huomioidaan ainoastaan yksi ääni per osallistuva henkilö. Ylimääräiset äänet samalta henkilöltä tai samalta ip-osoitteelta mitätöidään. Sääntöjä voidaan muuttaa koska tahansa. Mediatalo ESA pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.

 

3. Käyttöoikeus

Jos Asiakas osallistuu kilpailuun tekstillä, kuvalla, ääni- tai videotiedostolla tai muulla pyydetyllä materiaalille, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Mediatalo ESAlle sekä yhteistyökumppanille, ja antaa luvan julkaista materiaalin radiolähetyksessä, Mediatalo ESAn muiden medioiden verkkopalveluissa tai Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla sekä yhteistyökumppanin vastaavilla alustoilla.

 

4. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Mikäli kilpailun kautta kerättyjä tietoja käytetään markkinointiin, pyydetään markkinointilupa kilpailulomakkeella tietojen keräyksen yhteydessä. Tiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli kilpailu järjestetään yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Vain tiedot joihin on kerätty markkinointilupa luovutetaan eteenpäin. Markkinointiviesteistä voi kieltäytyä milloin tahansa. Ilman markkinointilupaa olevat henkilötiedot poistetaan kilpailun päätyttyä. Mediatalo ESA ja Radio Voima kuuluvat Keskisuomalainen Oyj:seen. Henkilötietojen käsittely noudattaa Keskisuomalainen Oyj:n  tietosuojalauseketta.

 

5. Tutustu myös kilpailukohtaisiin sääntöihin

 

#radiovoima